טופס הסבר והסכמה - ניתוח הרמה והגדלת שדיים

טופס הסבר והסכמה: ניתוח הרמה והגדלת שדיים

           AUGMENTATION MASTOPEXY

 

ניתוח להגדלה והרמת שדיים מבוצע בהרדמה כללית, אורכו בין שעה וחצי לשלוש שעות בהתאם למורכבותו ובמהלכו מגדילים את נפח השדיים באמצעות שתל ומהדקים את מעטפת העור על מנת להרים את השדיים. טופס זה מכיל שני עמודים המהווים שניהם חלק בלתי נפרד ממנו.

 שם החולה:____________________    _____________   _____________    _______________
                          שם משפחה                       שם פרטי                  שם האב                        ת.ז.

אני מצהירה  בזאת כי קיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד"ר מרקוס הראל על ניתוח להרמת והגדלת שדיים באמצעות הכנסת תותב/ים מסוג _____________________בנפח _______________ דרך חתך תת שדי/סביב העטרה/בבית השחי.

 

הוסבר לי ששיטת הניתוח יכולה להשתנות ממטופלת אחת לשנייה בהתאם לגודל השדיים, סוג העור איכותו, עוביו וכמותו.

הבנתי שמכל ניתוחי השדיים הקוסמטיים, ניתוח זה הוא המורכב ביותר ושהסיבה למורכבותו נובעת מהעובדה ששתי הפעולות המבוצעות בזמן הניתוח, כלומר הגדלת נפח השד מחד והידוק מעטפת העור מאידך, מנוגדות זו לזו לחלוטין. הבנתי שהגדלת נפח השד באמצעות משתל סיליקון מכל סוג, צורה ונפח מותחת ומרחיבה את מעטפת העור, ושלעומת זאת הרמת השד מצריכה את הידוק מעטפת העור, שהיא פעולה מנוגדת לפעולת ההגדלה.

הוסבר לי שהניתוח משלב שני ניתוחים המבוצעים ביחד, כאשר בתחילת הניתוח מבוצעת הגדלה ובהמשכו מבוצעת ההרמה. הבנתי שתנאי עיקרי להצלחת הניתוח הוא בחירת שתל מתאים בצורה הנכונה במנח המתאים ובעיקר בגודל המתאים. נאמר לי שהסיבוכים אחרי ניתוח הגדלה והרמת שדיים הם שילוב של הסיבוכים של כל אחד מהניתוחים הללו לחוד.

הוסברו לי התוצאות המקוות ומגבלות יכולת התיקון בניתוח.

אני מצהירה ומאשרת בזאת כי הוסברו לי תופעות הלוואי שלאחר הניתוח העיקרי לרבות כאב ואי נוחות.

גודל וסוג השתל: הוסבר לי שהשתל יכול להיות ממוקם מאחורי בלוטת השד, קדמית לשריר בית החזה או מאחורי השריר בהתאם לאופי הרקמות ולעוביין. הובהר לי שהרופא המנתח יחליט מהו המיקום העדיף עבורי, תוך שיקול נתוני גופי הספציפיים ושאין עדיפות אבסולוטית למיקום כזה או אחר. הוסברו לי סוגי השתל השונים הקיימים כיום, יתרונם, חסרונם וההבדלים ביניהם. הובהר לי שגודל השתל  נקבע לאחר הדגמה על גופי בעזרת חזיית ספורט אך ידוע לי ששיטה זו איננה יכולה לחזות  במדויק את המראה והגודל הסופי של שדיי.

הוסבר לי שהצלקות אחרי ניתוח מסוג זה הן בצורת עוגן או T הפוך ונמצאות בהיקף העטרה, אנכית מהעטרה אל הקפל התת שדי ובתוך הקפל עצמו. נאמר לי שלעיתים, ניתן לבצע הניתוח ללא הצלקת בקפל התת שדי, ולעיתים רחוקות יותר ניתן לבצעו עם צלקת רק בהיקף העטרה. לרופא אין שליטה על דרך ריפוי הצלקת וכיצד היא תראה בסופו של דבר. הבנתי  שלעומת זאת, שבמקרים אחרים יכולה הצלקת לחרוג מגבולות השד ומגבולות הקפל, הכול בהתאם לגודל השדיים, סוג העור ואיכותו.

הובהר לי ש: את מידת ההרמה של השדיים ואת צורתם הסופית לא ניתן לצפות מראש. שכמו כן אין לדעת כמה זמן יישארו במצב זה. שמידת זקיפותם של השדיים תלויה בגודל השד ובאיכות מעטפת העור. אני מבינה שבכל מקרה תהיה עם הזמן צניחה של השדיים שלא ניתן למנוע אותה ולא ניתן לחזות מראש אם, מתי ובאיזו מידה היא תקרה.

כמו כן הוסברו לי הסיבוכים האפשריים לרבות:

דימום: נאמר לי שדימום קורה בשכיחות של כאחוז אחד. דימום קורה בשעות הראשונות שלאחר הניתוח ומאובחן על ידי הרופא וצוות המרפאה. הבנתי שבנוכחות דימום מסוג זה יש לחזור לחדר הניתוח על מנת להפסיקו. הוסבר לי שניתוח נוסף זה נערך בהרדמה כללית ועשוי להאריך את משך האשפוז במספר שעות.

זיהום: הבנתי ששכיחות זיהום אחרי ניתוח מסוג זה היא כחצי אחוז ויכולה להופיע בין שבוע לשלושה שבועות לאחר הניתוח. על מנת למנוע זיהום אקבל טיפול אנטיביוטי רחב טווח בזמן הניתוח.

נאמר לי שזיהום יכול להופיע בקו התפר ולהשפיע על משך ההחלמה מהניתוח ועל אופי הצלקות. הובהר לי שבמידה ויחול זיהום באזור הניתוח אקבל טיפול מקומי נוסף ואנטיביוטיקה בהתאם לצורך.

א-סימטריה: הוסבר לי שא-סימטריה של השדיים הוא מצב נתון לפני הניתוח ועשוי להישאר כך גם אחריו. הבנתי שלעיתים בשכיחות של בין אחוז אחד לשני אחוזים, תוחמר הא-סימטריה בין השדיים לאחר הניתוח ועשוי להתהוות הצורך בניתוח מתקן. נאמר לי שא-סימטריה כזו יכולה להיות בגודל השדיים, בצורת השדיים, בגובה הפטמה והעטרה, בקוטר הפטמה והעטרה ועוד. הבנתי שיש להמתין תקופה של בין שישה לתשע  חודשים לפחות לאחר הניתוח ועד שתתייצב התוצאה, בטרם ניתן לקבוע אם יש צורך בניתוח נוסף אם לאו. הבנתי שגם בניתוח נוסף לא ניתן להגיע לסימטריה מושלמת בין השדיים.

נמק: נאמר לי שנמק בפטמה או בעטרה הוא הסיבוך הנדיר ביותר בניתוחים להרמת שדיים. הבנתי שנמק כזה קורה בשכיחות של 1 ל-500 מטופלות ובדרך כלל בשדיים מאוד גדולים או עם צניחה קשה מאוד או אצל נשים מעשנות או כאלו שסובלות מבעיות בזרימת הדם. הוסבר לי שלא ניתן לצפות מראש את כל גורמי הסיכון להתהוות נמק בפטמה ובעטרה ושסיבוך כזה יכול להאריך את תקופת הריפוי ועשוי להצריך ניתוח או ניתוחים נוספים בעתיד לשחזור הפטמה והעטרה.

 

                                                                 דף שני

 

(2)

צלקות : הוסבר לי שבכל מקרה תוותרנה צלקות באזור החתך/ים. הבנתי ש צורת הצלקות שתוותרנה תלויה בסוג העור שלי ובתכונות הריפוי שלו ושלרופא אין שליטה על דרך ריפוי הצלקת וכיצד היא תראה בסופו של דבר. נאמר לי שמאחר ולא ניתן לחזות מראש את טיב הצלקות ואופיין בכל מנותחת ומנותחת אי אפשר להבטיח שהן תהיינה שטוחות, בהירות ורכות. מובן לי שבשכיחות של בין 1% ל – 2% קיימת התעבות מורמת אדומה ונוקשה של חלק מהצלקות או כולן, הדורשת התייחסות נוספת. תופעה קיצונית זאת מוכרת  כקלואיד.

הבנתי שב-1%-2% מהמטופלות יש צורך בניתוח נוסף על מנת לנסות ולשפר את הצלקת. הבנתי שניתוח כזה מבוצע רק לאחר שמוצו אפשרויות לא פולשניות אחרות לשיפור הצלקת, שלא הועילו.

תחושה: נאמר לי ש: ב-2% מכלל הנשים שעוברות ניתוח להרמה והגדלת שדיים, יכול להיגרם אובדן תחושה בפטמה ובעטרה לצמיתות. ששינויים בתחושה בפטמה ובעטרה בצד אחד או בשני הצדדים ובעור השדיים בכלל, הם שכיחים אחרי ניתוחי שדיים, אך ברובם שבים למצב הטבעי בטרם הניתוח תוך שישה עד שנים עשר חודשים אחרי הניתוח. ששינויים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בעקצוצים, גרד, רגישות יתר או חוסר תחושה בעור השדיים.

פעירה של שולי החתך/ים:  הוסבר לי שבמקרה כזה שולי הפצע נתפרים מחדש או מושארים לריפוי עצמוני.

הנקה: הבנתי שלא ניתן לצפות מראש אם אפשר או אי אפשר יהיה להיניק אחרי ניתוח להרמת שדיים

בלאי: הוסבר לי שלא ניתן לצפות בוודאות את אורך חיי המשתל ומתי יעלה הצורך להחליפו. עליי להיות בבדיקות חד שנתיות או יותר, בהתאם לצורך אצל רופא לבדיקת שדיים שגרתית. הוסבר לי שהסבירות שאצטרך בעתיד להחליף השתלים בגלל בלאי נעה בין 3% ל-15. נאמר לי שקיימת אחריות לכל החיים על השתלים מטעם חברת השתלים ובמידה שיעלה הצורך להחליפם, תספק אותם אותה חברת שתלים ללא תשלום.

הדמיה: הוסבר לי שנוכחות שתלים בשדיים מקשה במעט על ביצוע בדיקות ההדמיה ופענוחן ותצריך צילומים בזויות רבות יותר על מנת לאבחן את מצב השד. הובהר לי שיש ליידע את הרופא המטפל בעת  בדיקת ממוגרפיה ואולטרה סאונד על נוכחות השתלים.

ידוע לי כי מחקרים אפידמיולוגיים רבי משתתפים קבעו שנוכחות ג'ל סיליקון בשד אינה מהוה גורם להתפתחות סרטן שד ושאין שכיחות גבוהה יותר של סרטן שד בנשים שבגופן מושתלים שתלי סיליקון. כן הובהר לי שתתכן דליפה מיקרוסקופית של ג'ל סיליקון דרך מעטפת השתל אולם לא הוכח הקשר עם תופעות ראומטיות ועצביות המלוות מחלות של מערכת החיסון (אוטואימוניות). הוסבר לי הצורך במעקב תקופתי קבוע ולפחות אחת לשנה.

התקשות: הוסבר לי שהתקשות הינה מצב שנגרם מהיווצרות רקמת חיבור עבה סביב השתל, ושבדרגות הקשות יותר ששכיחות היווצרותן היא בין 3% ל-5%, נקראת התופעה הצטלקות קופסתית. הבנתי שתופעת ההתקשות הינה תופעה שהרופא לא יכול לשלוט בה. לא ניתן לצפות מראש אצל מי או מתי, תתפתח התקשות. ידוע לי שבמקרה ותתפתח התקשות יתכן צורך בניתוח חוזר שבו נכרתת הקופסית באופן חלקי או מלא, מוחלף המשתל ומשנים את מיקומו מעל או מתחת לשריר.

קפלים וקמטים: הוסבר לי שעל פני כל שתל, בכל צורה, מכל סוג ובכל גודל יש קפלים ולעיתים קמטים. הבנתי שלפעמים ניתן להרגיש את השתל, הקפלים או הקמטים ושלעיתים נדירות יותר אפשר לראות את גבולות השתל גם ללא מגע. ידוע לי שמידת הופעת הקפלים וקמטים על גבי השד, אינה ניתנת לחיזוי ואינה בשליטת הרופא ולא ניתן לצפות אצל מי ועד כמה יורגש השתל\הקפלים או הקמטים. הוסבר לי שתופעה זו אינה מסוכנת וניתנת לשיפור (אך לא ניתן להעלימה כליל) בניתוח נוסף, על ידי החלפת השתלים, שינוי מיקום השתלים  (מעל או מתחת לשריר).

כמו כן אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הוסבר לי ואני מבין/ה שקיימת אפשרות שתוך מהלך הניתוח העיקרי יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו, או לנקוט בהליכים אחרים או נוספים לצורך הצלת חיים או למניעת נזק גופני, לרבות פעולות כירורגיות נוספות, שלא ניתן לצפותם כעת בוודאות או במלואם, אך משמעותם הובהרה לי. לפיכך אני מסכים/ה גם לאותה הרחבה, שינוי , או ביצוע הליכים אחרים או נוספים, לרבות פעולות כירורגית נוספות שלדעת רופאי המוסד יהיו חיוניים או דרושים במהלך הניתוח העיקרי. אני יודע/ת ומסכים/ה לכך שהניתוח העיקרי וכל ההליכים האחרים יעשו על ידי ד"ר מרקוס הראל.

ניתוח מתקן: ידוע לי שאם בגין סיבוך או סיבוכים אפשריים או בגלל הדרך שבה נרפאו הרקמות או הצלקות יהיה צורך לבצע ניתוח או ניתוחים נוסף/ים, שלב או שלבים נוסף/ים לצורך שיפור ו/או תיקון התוצאה, על פי שיקולו של ד"ר מרקוס הראל ובהסכמתי, הוא/הם יעשו ללא שכר טרחה נוסף לד"ר מרקוס הראל. הנני מתחייב/ת בזאת לשלם את הוצאות חדר ניתוח, הרופא המרדים, האשפוז והחומרים, בגין ניתוח/ים נוספים אלו במידה ויעלה צורך בהם.

תאריך קבלת הטופס לעיון: ___________

                                                     ________________                ________________                        ____________________                                                                                            תאריך החתימה ושעה                                    שם המנותח/ת                                         חתימת המנותח/ת

אני מאשר/ת כי הסברתי בעל פה לחולה את כל האמור לעיל בפרוט הדרוש וכי הוא/היא חתם/ה על הסכמה, לאחר ששוכנעתי כי הבין/ה את                                   

                                                               __________________________   

                                                               ד"ר מרקוס הראל מס' רישיון  24129

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

לפני ואחרי

הגדלת חזה
דלג על הגדלת חזה
עבור לתוכן העמוד

ניווט מהיר: ניתוח אף | ניתוח אף רפואי | תמונות לפני ואחריהגדלת חזה | הקטנת חזה | הרמת חזה | מתיחת בטן 
ניתוח עפעפיים | הקטנת חזה לגבר